Theo cảnh báo của các chuyên gia nghiên cứu về sinh thái, trong 50 năm tới đây,1/5 loài động vật trên trái đất đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.
Tại Việt Nam,nơi sự đa dạng sinh học thuộc bậc cao trên thế giới cũng không nằm ngoài thảm cảnh tương tự . Có những loài động vật trước đây từng là niềm tự hào của Việt Nam thì giờ đây,sự mất dần sinh cảnh sống cũng như nạn săn bắn thú rừng bừa bãi của một số người thiếu ý thức đã " xoá sổ " các loài động vật quí hiếm ra khỏi Bản đồ đa dạng sinh học Việt Nam.
Details
Biodiversity Philately Vietnam - BPV
Đang online:1             
Tổng số truy cập: 3780036